การจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Knowledge management of basic education institutes under division of education religions and culture, Chaiyaphum provincial administrative organization /

ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ กันคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป412ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 142 หน้า ; 30 ซม.