การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Involvement of the Basic Education Committee in Educational Administration of Institutes under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization

ผู้แต่ง
อุมารัตน์ หวาจ้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ846ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 123 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.