การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 = Human resource management of basic education institutes under supervision of Buriram primary educational service office area 3

ผู้แต่ง
มิ่งขวัญ จันทร์เพ็ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ม556ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 133 หน้า ; 30 ซม.