การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = The Information Technology Management of of Primary Educational Schools under Supervision of Roi-et Primary Educational Service Area 2

ผู้แต่ง
ศศิธร วงศ์อาจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ศ291ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 108 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.