การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอคอนสาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 = Information management system primary educational schools, Khosarn distict under supervision of Chaiyaphum primary educational service office area 2 /

ผู้แต่ง
เวชยันต์ แนววิลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 003.54 ว895ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 122 หน้า ; 30 ซม.