การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Participation of teachers in educational administration of primary educational school under supervision of Buriram primary educational service area 1

ผู้แต่ง
วิรุฬจิตร ปัญญาพิมพ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว697ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 127 หน้า ; 30 ซม.