ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเรือข่ายลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Teachers' satisfaction towards duty performance in primary educational institutes, Lamplaimat district educational office network under Buriram primary educational service office area 1

ผู้แต่ง
สมพร ชาญชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส265ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 141 หน้า ; 30 ซม.