การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม = Good Governance-Based Management to Tambon Phyakkaphum Phisai Municipality, Phyakkhaphum Phisai District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
พระมหาศุภชัย สุวโจ (เกี้ยงกรแก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ศ683ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.