ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Satisfaction in performance of teachers in small-size basic education institutes under Buriram primary educational service office area 1

ผู้แต่ง
บุญมี เวียงนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 บ527ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 110 หน้า ; 30 ซม.