การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 = Operating caring and supporting students system in school under Buriram primary educational service office area 3

ผู้แต่ง
นฤบล กองทรัพย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 น-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 122 หน้า ; 30 ซม.