การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 = Information technology management of education institutes under the secondary educational service area office 30 /

ผู้แต่ง
เลิศดาว กลิ่นศรีสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 003.54 ล881ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 109 หน้า ; 30 ซม.