การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Participation of educational committee in administrating basic education institutes under Nakhonratchasima primary educational service area office 2

ผู้แต่ง
ดวงจันทร์ สุทธิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ด161ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 100 หน้า ; 30 ซม.