การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรอยุธยา = People's Participation In The Chief Administrator Election of Lamsai Tambon Administration Organization, Wang Noi District, Ayutthaya Province Province /

ผู้แต่ง
อัญชลี พันธ์นิยม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.6 อ525ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฌ), 115 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.