การจัดทำแผนพัฒนาตามหลักประชาธิปไตยของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = The development plan making according to democracy principles of Krathumlom municipality, Samphram district, Nakhonpathom province /

ผู้แต่ง
วัลยา คิดกล้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 321.8 ว445ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 141 หน้า ; 30 ซม.