การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี = Duty Performance According to the Duty of Ecclesiastical Commune-chief in Nonghan District, Udonthani Province /

ผู้แต่ง
พระวรวิทย์ อคฺคธมฺโม (อัศวภูมิ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 254 ว281ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 105 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.