การจัดประเภทบุคคลในพุทธปรัชญาเณรวาท = Person classification in Theravada buddist philosophy /

ผู้แต่ง
ลิขิต ขาวเธียร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ล413ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.