การนำหลักพรมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานบุลลากรเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณถูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Applicability of Four Sublime States of Mind in Personnel's Duty Performance at Tambon Hin Kong Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ช-ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 131 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.