การดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาท 4 ของพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด : ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี = Living a life according to Iddhipada 4 of Mitsubishi Motors co.,(Thailand) employyees : A case study of laem Chabang Branch, Chonburi province /

ผู้แต่ง
สุพลชัย ทองอินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1