การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของข้าราชการครูอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง = An application of sufficiency philosophy in daily life of government teachers Nayong district, Thang province /

ผู้แต่ง
พระครูโกศลสุตกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ก-ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 195 หน้า ; 30 ซม.