การปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม ของผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = The Practice of Pancasila and Pancadhamma of Students' Parents in Municipality School 1, (Eng Siang Samakhee), Hat Yai District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระไพศาล อตฺถกาโม (เมืองเกิด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 พ731ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
210 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.