การดำเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมของประชาชนในชุมชนใต้โค้งเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Living a Life According to Moral Conducts of People in Tai-Khong Community, Mueang Takham Municipality, Phunphin Distict, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
พระมหาพิชัยศิษฐ์ วิชโย (สันตานนท์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 พ-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ธ), 211 หน้า ; 30 ซม.