การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Activity Participation of Agricultural Cooperative Member in Ban Chiawlan Limited, Ban Takhun District, Surat Thani Province

ผู้แต่ง
สุดารัตน์ วาเรศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 334.683 ส768ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ), 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.