วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Corporate Author
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.7 ม246ว 2555
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
หน้า