วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Corporate Author
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.7 ม246ว 2553
พิมพ์ลักษณ์
ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553
Physical description
138 หน้า ตาราง 26 ซม.