วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม = Nakhon Phanom University Journal

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม
Corporate Author
มหาวิทยาลัยนครพนม.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1