การจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Knowledge Management in Basic Education institutes Under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2

ผู้แต่ง
นฤมล ไลไธสง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 น-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 108 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.