การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ /

ผู้แต่ง
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.403 ย538ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
378 หน้า ; 21 ซม.