การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง = Paticipation of the People on the Preparation of Local Development Plans of Pluakdaeng Sub-District Administration Organization, Pluakdaeng District, Rayong Province /

ผู้แต่ง
นรินทร เนื่องจำนงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 น243ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท) 143 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.