การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา = People's Participation in the Administration of Way Son Sub-District Administration Organization, Ronod District, Songkhla Province

ผู้แต่ง
สุทธินันท์ จิตเลขา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.82 ส773ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 175 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.