การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านศรีดอนชัยในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Ban Sri Donchai Community's Participation in Waste Disposal of Ban Thi Sub-District, Ban Thi District, Lamphun Province

ผู้แต่ง
ยอด มหาไม้
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.728 ย171ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 110 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.