การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช = The Political Participation of Students in Adnanced Vocational College Nakhon Si Thammarat, Nakhon Si Thammarat Province

ผู้แต่ง
พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี (เพียรหมอ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.04 ฉ151ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ), 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.