การทำงานตามแนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด = Working in accordance with the creating life quality of Workers of better Foods Co., Ltd., /

ผู้แต่ง
เสวียน ดวงเนตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 331.259 ส933ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.