การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย = Operation of finance and accounting authorities of Tambon administration organization on Loei province /

ผู้แต่ง
กมลวรรณ โสดาตา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ก137ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.