การบริหารความขัดแย้งของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = Conflict management of administrative team in Tambon administrative organization, Mueang district, Loei province /

ผู้แต่ง
ชัชวาลย์ พาซุย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ช358ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ), 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.