การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย = The Operation of Land Power to Overcome Drugs Committee in Loei Province /

ผู้แต่ง
สุรชาญ โคตรณรงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.29 ส484ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 152 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.