การนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = The application of the rules of governing in local administration Eexcutives' duty performance in Chaturaphak Phiman, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สุเทพ แสนเสนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ส781ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-บ), 173 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.