การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ = Financial Planning According to Buddhist Way /

ผู้แต่ง
พัชรา ตัณฑยรรยง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.8 พ517ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 182 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.