การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Human Development According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
อำพล บุดดาสาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 อ692ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 171 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.