ประสิทธิผลการทำกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติของวัยรุ่น = The Effectiveness of Buddhist Integrated Group Intervention on Mindfulness Improvement in Adolesents /

ผู้แต่ง
กมลพร แก้วพรสวรรค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.35 ก136ป 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-พ) 283 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.