การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 4 อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Buddha Dhamma to use in a good Life Style of Students in the 4th Level Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
มลฑา กระวีพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ม211ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท), 285 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.