การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนหนองนกประมาทศิลป์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of sufficiency economy philosophy in daily life of students in Nong Nok Prasatsin school, Bangchak Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระวีรภัทร ศรีภักตรา (ธีรภทฺโท)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ว-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ผ), 184 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.