กฎหมายกับพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งเสริมความมั่นคง = Law and Buddhism : A case study of legal enforcing for the Establishment of Buddhism /

ผู้แต่ง
อรุณ สุขศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 อ399ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.