ศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมเรื่องคะลำในวัฒนธรรมอีสาน = An Analytical Study of Ethic on Kalam in Isan Culture /

ผู้แต่ง
พระครูสิริสารวุฒิคุณ (หนูเต็ม ธมฺมปาโล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส-ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 153 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.