กระบวนการวัฒนธรรมไทยบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา = Thai cultural process based on Buddhism /

ผู้แต่ง
วรรัก เดชดำรง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.6 ว274ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 182 หหน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.