การดำเนินชีวิตตามหลักจักร 4 ของนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ = Living a Life according to Cakka 4 of Students in Pomnakarachsawatthayanon School, Phrasamutchedi District, Samutprakan Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต (แสงอินทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว596ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 169 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.