ความพึงพอใจของครูพระสอนศีลธรรมที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Buddhist Monk Teachers' Satisfaction Towards Duty Performance in Chools in Mueang District Yasothon Provinec

ผู้แต่ง
พระมหาขวัญชัย พฺรหฺมวํโส (บุครพรม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.7 ข262ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 124 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.