100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /

Corporate Author
กรมศิลปากร
Corporate Author
ธนิก เลิศชาญฤทธ์,
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.77 ศ528ห 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2554
Physical description
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.