เด็กด้อยโอกาส จุดพลิกผันอนาคตของชาติ /

ผู้แต่ง
อมรวิชช์ นาครทรรพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1