การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Operation of student care system of educational institutes under Chaiyaphum provincial administration organization /

ผู้แต่ง
สุพัฒน์ เจือจุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 ส831ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.