ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 = Parents' satisfaction toward basic educational institutes administration, Buengsamrong Sub-district, Kaengsanamnang district under Nakhonratchasima primary educational service area office 6

ผู้แต่ง
มณีวรรณ์ สิทธินนธชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ม124ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.